Última Noticia
20/11/2014.Eleccions Junta Prat Triatlo
De conformitat amb el que disposen els articles 8.b), 9 y 16.2 dels Estatuts del CLUB PRAT TRIATLÓ 1994 i altres normes concordants, la Junta Directiva, en sessió de 19 de novembre de 2014, ha acordat:

1.- CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:
Que se celebrarà el 5 de desembre de 2014, a les 19.00 hores, a la sala polivalent del
CEM Estruch d’El Prat de Llobregat, amb el següent ORDRE DEL DIA:
Primer.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari del Club i de les quotes
per a l’exercici 2015.
Segon.- Presentació del sistema de becats, subvencions i objectius del Club per a la
temporada 2014-15.
Tercer.- Torn obert de paraules.

2.- CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:
Que se celebrarà el 5 de desembre de 2014, a les 19.30 hores, o un cop finalitzada
l’assemblea general ordinària, a la sala polivalent del CEM Estruch d’El Prat de
Llobregat, amb el següent ORDRE DEL DIA:
Únic.- Designació per sorteig dels membres integrants de la Junta Electoral, en nombre
de tres titulars i tres suplents. Aprovació del Calendari Electoral.
Calendari Electoral. Fases:
I) Dia 05/12/2014 Celebració de l’Assemblea General Extraordinària per
designar per sorteig als membres de la Junta Electoral entre els socis
assistents. Constitució i presa de possessió dels membres de la Junta
Electoral i designació del president i del secretari.
II) Del 6 al 12/12/2014 Exposició del cens electoral provisional i reclamacions
contra el mateix.
III) Del 13 al 15/12/2014 Resolució de reclamacions i aprovació per la Junta
Electoral del cens electoral definitiu.
IV) Del 16 al 19/12/2014 Presentació de candidatures tancades davant la Junta
Electoral.
V) Del 20 al 23/12/2014 Proclamació i notificació de les candidatures.
VI) Del 24 al 31/12/2014 Campanya electoral.
VII) Dia 1/1/2015 Jornada de reflexió.
VIII) Dia 2/1/2015 Celebració de l’Assemblea general extraordinària: Acte de les
votacions, escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora.

3.- CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. ACTE ELECTORAL:
Que se celebrarà el 2 de gener de 2015, a les 19.00 hores, a la sala polivalent del CEM
Estruch d’El Prat de Llobregat, amb el següent ORDRE DEL DIA: Únic.- Votació per a l’elecció del President i els membres de la Junta Directiva del Club
Prat Triatló 1994 entre els candidats proclamats per la Junta Electoral. Recompte de
vots. Proclamació de la candidatura guanyadora.
INFORMACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
PRIMER. CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS.
Segons l’article 16 dels Estatuts, la convocatòria d’eleccions la farà l’Assemblea
General convocada per la Junta Directiva
SEGON. DESIGNACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL.
En compliment dels articles 16 i 17 dels Estatuts, s’acompanya convocatòria
d’Assemblea General Extraordinària per a l’elecció per sorteig dels membres titulars i
suplents integrants de la Junta Electoral. La Junta Electoral és l’òrgan que exerceix la
potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i que controla tot el procediment
electoral des que es convoca fins a la designació dels guanyadors.
TERCER. CALENDARI ELECTORAL I LLOC DE LES ELECCIONS.
Les eleccions es duran a terme segons el calendari electoral, en el lloc, hora i data
publicats en aquesta convocatòria.
QUART. DESIGNACIÓ DE CANDIDATS I FORMA DE LA CANDIDATURA.
Segons acord de la Junta Directiva de data 19 de novembre de 2014, la composició de
les candidatures i requisits per a la presentació seran els següents:
a) Les candidatures seran tancades i s’hauran de votar en bloc.
b) Les candidatures hauran d’estar integrades per un mínim de 3 membres,
encapçalats pel candidat a president.
c) Les candidatures s’hauran de presentar per escrit a la junta electoral i hauran de
contenir les dades següents:
(i) Relació dels noms i els cognoms dels candidats i, juntament amb cada nom, la
signatura del candidat, acreditant la seva conformitat.
(ii) Fotocòpies dels documents d’identitat, per les dues cares.
Els càrrecs es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret pels
membres de l’Assemblea General, per majoria de vots, i amb presentació i acceptació
prèvies de candidatures.
CINQUÈ. CONDICIONS PER SER CANDIDAT
1. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils. 2. Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any ininterromput en el moment de
convocar-se les eleccions.
3. Estar inclòs al cens electoral.
4. Haver estat proclamat candidat per la Junta Electoral.
SISÈ. CONDICIONS PER SER ELECTOR.
1. Ser major de 16 anys i estar en ple ús dels drets civils.
2. Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any ininterromput en el moment de
convocar-se les eleccions.
3. No tenir suspesa la condició de soci en el moment de convocar les eleccions com a
conseqüència de sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.
4. No tenir suspesa la condició de soci per falta de pagament de les quotes i/o
derrames.
5. Estar inclòs al cens electoral.
SETÈ. PROCLAMACIÓ D’UNA ÚNICA CANDIDATURA.
Si només es presentés o si només restés vàlida una única candidatura, la Junta
Electoral procedirà directament a declarar-la guanyadora i, tot donant per finalitzat el
procés electoral, en proclamaran elegits els components i suspendrà la celebració de
l’Assemblea General prevista per a les eleccions.
VUITÈ. ACREDITACIÓ DELS ELECTORS.
L’acreditació dels electors es farà mitjançant el DNI o qualsevol altre document públic.
El dret i l’obligació dels membres de ple dret de participar en l’Assemblea General és
personal i no delegable.
NOVÈ. RECLAMACIONS DURANT EL PROCÉS ELECTORAL.
Segons l’article 17 dels Estatuts, totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han
d’interposar en un termini màxim de dos dies hàbils des de la notificació.
DESÈ. ACTE ELECTORAL.
L’Assemblea General Extraordinària en què es celebrarà l’acte electoral es
desenvoluparà d’acord als articles 9 i següents i concordants dels estatuts.

NOTES
1. L’Assemblea General es constituirà vàlidament en única convocatòria sigui quin sigui
el nombre dels seus socis integrants que hi siguin presents, segons l’article 10 dels
Estatuts.2. D’acord l’article 9.5 dels Estatuts, els assembleistes podran examinar la
documentació que ha d’ésser sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea General a la seu del
Club durant els darrers cinc dies naturals abans de la celebració de la reunió.
3. Segons l’article 11 dels Estatuts per a l’assistència a l’Assemblea General, els socis
hauran d’acreditar la seva personalitat mitjançant un document públic.
Es convoca a tots els socis
Más Noticias
JORNADES TRIATLETIQUES INFANTILS
20141026_.jpg
26/10/2014
Atenció:

Apunteu als vostres fills a les jornades triatlétiques del PRAT-TRIATLÓ!!

Gratuïtes i sota la organització del Prat- Triatló, amb 20 anys de tradició triatlética.

Recordeu: dues jornades:

- 8 novembre, 10:00, al Prat (SAGNIER), NATACIO + CURSA A PEU
- 29 novembre, Sant Boi: Ciclisme

Informació e inscripció: escola@prat-triatlo.com

US HI ESPEREM!! [ver esta noticia]
JORNADES TRIATLETIQUES INFANTILS
20141025_.jpg
25/10/2014
Atenció:

Apunteu als vostres fills a les jornades triatlétiques del PRAT-TRIATLÓ!!

Gratuïtes i sota la organització del Prat- Triatló, amb 20 anys de tradició triatlética.

Recordeu: dues jornades:

- 8 novembre, 10:00, al Prat (SAGNIER), NATACIO + CURSA A PEU
- 29 novembre, Sant Boi: Ciclisme

Informació e inscripció: escola@prat-triatlo.com

US HI ESPEREM!! [ver esta noticia]
Con la llegada de los tris no hay que olvidarse de la btt
20140520_cpto_es_du_cross_5559.jpg
20/5/2014
Recientemente se celebró en Calella el campeonato de España de triatlón cros, donde el Prat-Triatlo obtuvo el sexto puesto por equipos.
Y al día siguiente en el mismo sitio el gladiador Miguel Angel Martinez se hizo con el Campeonato de España de duatlon cros sprint en el grupo de edad de 55-59. Un fijo de los duatlones de montaña que siempre demuestra su excelente forma.

Si sales del agua y te pones a pedalear sobre tierra seguro que acabas [...]
Triiii
20140513_lagrima.jpg
13/5/2014
La temporada de tris ha comenzado y cada año se parece más a la de “bolets” porque salen por todas partes. Los hay los sábados, los domingos, por la mañana, por la tarde… ya esta tardando que a alguien se le ocurra hacer alguno nocturno! Lo que es prácticamente seguro es que cuando llegue ese día habrá algún gladiador en el podio.

Porque en el Prat-Triatlo, sube al podio toda clase de triatleta, jóvenes promesas que ya que demuestran su calid [...]
Primavera en Vic
20140409_viiic.jpg
9/4/2014
El sol y el calor fueron protagonistas en el duatlón de carretera de la ciudad de Vic. La prueba contó con una gran participación de nuestros gladiadores y su bonito recorrido permitió que disfrutaramos de una genial mañana deportiva.
El tramo a pie transcurría por caminos de tierra que bordean el río, mientras que el circuito ciclista se alejaba del centro de la ciudad subiendo dos puertos con bonitos paisajes y rápidas bajadas.
Este particul [...]
Próximos Eventos
Quedadas
No hay ninguna quedada planeada
Actividad Foro
08/12/2011
eventos de correr
Hola,
soy nuevo en el club, y querría saber si hay una pagina en el web, donde estan los eventos de correr en la region.
O puede algun decirme, si hay eventos de mas o menos 1 [...]
Julian
20/09/2011
Ayuda equipacion
Hola muy buenas gladiadores, soy nuevo en el club y apenas os conozco, espero que esto cambie :P

Hoy he ido a tryenjoy a probarme el mono de competicion y ahora debo pedirlo mediante la web pero no me deja y me urge un poco de prisa ya que me han dicho que suele tardar unas 4 semanass y espero poder competir en el garmin con el.

Algun administrador me podria ayudar?

Por otra parte estoy pensando en comprarme un neopreno, me gustaria saber en que me debo de fijar a la hora de comprarlo, marca,modelo,precios, etc etc.

Como siempre un placer y nos vemos esta tarde. [...]
Adalid
06/07/2010
Una historia del Ironman de Niza
Toda una vida en 12 horas y 30 minutos. Una historia del Ironman de Francia.

Extraño sonido en extraño lugar a extraña hora. Remolonear es declarado inaceptable. Alimentación [...]
lmijoler
26/05/2010
Julio, com estàs?
He vist que havies tingut un accident. Apart de la rabia, estàs bè?.
tri49
16/02/2010
ironcat2009
El C N PRAT TRIATLO contara en el ironcat ,con el mejor equipo de su historia ,sin ninguna duda , a por ellos!!!!!
RICARDiO
24/11/2009
PROVES L/D A ESPANYA2010
Es que hay infinidad de tipos de gladiadores y gladiadoras, el vertical triathlete, el llaneador rompe bielas, el delfin, el mega crack, el excentrico, el me fumo un puro enci [...]
Lensky